Financial Services

Financial Services

Eraneos ondersteunt banken, financiële dienstverleners, pensioenfondsen en verzekeraars bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale strategie.

Een turbulent speelveld in de nieuwe, digitale economie

Als onderdeel van het Financial Services-team bied je strategische advies voor banken, financiële dienstverleners, pensioenfondsen en verzekeraars om de effectiviteit van hun organisatie te maximaliseren. Samen met jouw collega’s help je onze klanten om te transformeren tot een hoogpresterende organisatie door binnen hun teams te blijven experimenteren en ontwikkelen. Je ondersteunt de klant om bijvoorbeeld gebruik te maken van Lean Startup of een agile aanpak, om uiteindelijk het beste resultaat te behalen.

Wie zijn wij?

In ons Financial Services-team heerst een informele cultuur met de nadruk op openheid, nabijheid van alle collega’s en wederzijds vertrouwen. We begrijpen allemaal het gedrag, de processen en de regels die bij onze klanten gehanteerd worden om verandering af te dwingen. Collega’s zijn niet bang om kritische vragen te stellen en hebben een nuchtere, resultaatgerichte persoonlijkheid. Hierdoor werken we goed en nauwkeurig samen om nieuwe opdrachten binnen te halen, aan te leveren en uit te voeren.

Hoe gaan we te werk?

Het Financial Services-team helpt klanten in de financiële dienstverlening om hun kosten en risico’s te verlagen en tegelijkertijd hun omzet te verbeteren. Dit doen wij door onze branchespecifieke kennis en ons technologisch inzicht te combineren.

Ons advies is erop gericht onze klanten te helpen nu en in de toekomst het beste resultaat uit hun IT te halen door het ontwikkelen en implementeren van effectieve digitale strategieën. We werken samen met onze klanten om een roadmap op te stellen gericht op het mogelijk maken van een snelle en effectieve transitie en het anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen.

Impact maken bij onze klanten

De projecten en klanten waar ons team mee aan de slag gaat, variëren elke keer weer.

Bij SPF Beheer hebben we de implementatie van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging versneld, zodat SPF Beheer aantoonbaar voldoet aan het Toetsingskader Informatiebeveiliging van De Nederlandsche Bank. Wij hebben met het leveren van het ontwerp van het project, het inbrengen van de benodigde kennis van controls en het trekken van werkpakketten in goede samenwerking met de verschillende andere betrokken partijen een bijdrage kunnen leveren aan het projectresultaat.

We hebben het vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea geholpen bij het operationaliseren van de bedrijfsstrategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering door een digitale strategie te ontwikkelen en de voorbereidingen te treffen voor de digitale transformatie. Het resultaat was een solide en diepgaande financiële businesscase met de integrale uitwerking van zowel kosten als opbrengsten van de beoogde transformatie.

Gerelateerde vacatures