Een digitale strategie met oog voor mensen, processen en technologie

Als onderdeel van het Sourcing & IT Advisory-team adviseer je organisaties bij het bepalen van een strategie die richting geeft aan hun digitale transformatie. Samen met jouw collega’s doorgrond je de uitdagingen en doelen van onze opdrachtgevers en ontwerp je de juiste strategie, organisatie en besturing om hier invulling aan te geven. Je onderzoekt waar de klant staat en waar hij heen wil, om samen het beste resultaat te behalen.

Wie zijn wij?

Ons team heeft diverse achtergronden en kennis. Hierdoor zijn we in staat om aan een breed palet aan vragen en uitdagingen van onze klanten invulling te geven. We gaan daarbij op zoek naar de beste combinatie van collega’s om onze klanten te helpen, maar ook om zelf te blijven leren en groeien.

Ons team vindt het belangrijk (en leuk!) om zichzelf, de industrie en onze klanten uit te dagen. Samenwerking staat centraal, omdat we geloven dat we samen de meeste impact kunnen maken. Collega’s staan altijd voor elkaar klaar om anderen aan te vullen met hun kennis en ervaring, dus je staat er nooit alleen voor. Er is volop ruimte om je eigen ambities uit te werken in een persoonlijk ontwikkelplan en nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Of het nu gaat om het aandragen van nieuwe werkwijzen of het organiseren van kennissessies: eigen initiatief wordt gewaardeerd en beloond.

We organiseren regelmatig teamsessies en hebben jaarlijks een vak-2-daagse. In deze sessies informeren we elkaar over de interne organisatie, onze klanten en de doorontwikkeling van onze proposities. Ook het samenzijn zelf staat centraal: goede samenwerking ontstaat bij het elkaar goed kennen en goede onderlinge relaties.

Hoe gaan we te werk?

Wij helpen onze klanten met de voor- en nadelen af te wegen van public cloud, insourcing versus outsourcing en wanneer gekozen moet worden voor een nieuw applicatieplatform. Ook de inrichting van de IT-organisatie zelf speelt een belangrijke rol: welke taken blijft de klant nog zelf doen, hoe regelen we de besturing van IT-diensten en leveranciers in en wat wordt de aanpak daarbij?

We nemen de organisatie mee in de scenario’s en helpen ze de beste keuze te maken. We starten de strategiefase met het delen van de laatste trends, onderzoeksresultaten en best practices van Eraneos, zodat er een goed beeld ontstaat van wat er in de markt speelt en mogelijk is. Daarnaast kan je ook betrokken worden in de realisatie van de strategie: de selectie van nieuwe leveranciers en platforms of de transformatie van de organisatie zelf.

Impact maken bij klanten

De projecten en klanten waar ons team mee aan de slag gaat, variëren elke keer weer.

We hebben de carve-out Sanquin Plasma Products (SPP) succesvol begeleid. SPP is een zelfstandige onderneming die tot einde 2020 een dochteronderneming vormde van bloedbank Sanquin. Om een nieuwe, toekomstbestendige IT-omgeving voor SPP in te richten, is een uitgebreid transitieplan opgesteld. Wij hielpen SPP met het uitvoeren van de aanbestedingen en het benaderen van leveranciers. Met de lean-and-mean aanpak zijn binnen een recordtijd van 8 maanden alle nieuwe aanbestedingen afgerond.

Ook hebben wij een grote financiële organisatie ondersteund in de ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe IT-sourcingstrategie en de selectie van een strategische partner voor de transformatie naar een wereldwijd werkplekconcept en een cloud-brokeragemodel. Daarmee hebben we bovendien een structurele verlaging van de IT run-kosten weten te realiseren.

Wij helpen een grote uitvoeringsorganisatie bij de Rijksoverheid bij hun uitdagingen in de digitale transformatie. Van strategie en selectie tot en met implementatie en besturing; bij alle stappen van het veranderproces zijn onze mensen betrokken en maken zij het verschil – door passende oplossingen aan te dragen, maar vooral door onze persoonlijke betrokkenheid bij het resultaat.

Gerelateerde vacatures

Avirish van het Sourcing & IT Advisory-team over werken bij Eraneos

“Je wordt heel erg vrij gelaten in de manier waarop je werkt, en echt behandeld als een professional.”