Healthcare & Life Sciences

Healthcare & Life Sciences

Eraneos ondersteunt healthcare- en life science-organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie.

Een innovatieve bijdrage leveren aan de zorg, voor iedereen

Als onderdeel van het Healthcare & Life Sciences-team lever je een bijdrage aan de gezondheidszorg. Je denkt samen met jouw collega’s na over hoe de kracht van innovatie kan worden ingezet om zorgprocessen te optimaliseren. Je bent een gesprekspartner voor verschillende professionals bij onze klanten – zoals een IT-manager en de Chief Medical Information Officer (CMIO) van een ziekenhuis, of een onderzoeker van een farma-organisatie – om op die manier impact te maken voor patiënten en zorgmedewerkers.

Wie zijn wij?

Het multidisciplinaire Healthcare & Life Sciences-team bestaat uit collega’s die beschikken over kennis van het domein en kennis van de werkprocessen binnen de zorg of life sciences. Iedereen heeft een specifieke expertise of is bezig deze te ontwikkelen. Velen hebben ervaring in de zorg – sommigen afkomstig van het medisch werkveld of met een onderzoekachtergrond of PhD omtrent zorg – waardoor wij met onze kennis een toegevoegde waarde in het werkgebied kunnen leveren.

Hoe gaan we te werk?

Ons team komt regelmatig bij elkaar om relevante thema’s in het domein te bespreken: het regiozorg-model, strategieën op het gebied van elektronische patiëntendossiers, het IT-target operating model, en het effectief gebruiken van data staan tijdens deze sessies centraal.

We proberen elkaar uit te dagen en elkaar te coachen, om zo het beste uit elkaar te halen. Projecten worden samen met klanten uitgevoerd; we zijn succesvol als we onze krachten bundelen.

Impact maken bij klanten

De projecten en klanten waar het team mee aan de slag gaat, variëren elke keer weer.

Voor Espria hebben we een reeks van innovatie-initiatieven opgestart waarin digitalisering een belangrijke ondersteuning biedt. Daarnaast hebben we de hiervoor benodigde innovatiestructuur binnen Espria geregeld. Er is inmiddels een Espria-breed innovatieteam actief, waardoor de digitalisering door de gehele organisatie wordt gezien en gevoeld.

Bij ziekenhuis Rijnstate hebben we ervoor gezorgd dat het Service Centrum Informatie- en Medische Technologie in staat is afdelingsoverstijgende processen pragmatisch te verbeteren en op gezamenlijke doelen kan sturen. Kaizen (gestructureerde probleemoplossing) en Obeya (biedt overzicht en inzicht in status van doelen) zijn gekozen als middelen om deze doelen te realiseren en te besturen.

Gerelateerde vacatures

Robin van het Healthcare & Life Sciences-team over werken bij Eraneos

“Wij willen de gezondheidszorg beter laten werken. Wij vragen ons continu af hoe we het werk van de zorgprofessionals efficiënter en vooral ook leuker kunnen maken.”